Varenummer: 119930399 Producent: AUTOLAND
119930399 AUTOLAND Kaleche- / tekstilimprægnering
Online butik: Kaleche- / tekstilimprægnering AUTOLAND 119930399
AUTOLAND Kaleche- / tekstilimprægnering 119930399
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Beholdertype: spraydåse
Indhold [ml]: 400
109,48 kr.
(273,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager

AUTOLAND 119930399