Elektriske kontaktrenser

Filtre
K2 Elektriske kontaktrenser K515
K2 Elektronikrens K515
Elektriske kontaktrenser
 • K2
 • Elektronikrens K515
 • K2
Venligst bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
 • Kemisk egenskab: Ikke opløsningsmiddelholdbar
 • Produktserie: LCD CLEANER
-25%
21,18 kr.
28,24 kr.**
(84,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Elektriske kontaktrenser 20-A04
MA PROFESSIONAL Elektronikrens 20-A04
Elektriske kontaktrenser
 • MA PROFESSIONAL
 • Elektronikrens 20-A04
 • MA PROFESSIONAL
 • Elektronikrens
 • 20A04
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: MA PROF Electronics
-25%
30,36 kr.
40,48 kr.**
(121,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Elektriske kontaktrenser B504
K2 Elektronikrens B504
Elektronikrens K2
spraydåse, Inhalt: 400ml
Varenummer: B504
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Vigtig faktor: IPA 99
 • Stand: Helt ny
-25%
41,79 kr.
55,72 kr.**
(104,48 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Elektriske kontaktrenser 60358542
CARAMBA Elektronikrens 60358542
Elektriske kontaktrenser
 • CARAMBA
 • Elektronikrens 60358542
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
61,86 kr.
82,48 kr.**
(123,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Elektriske kontaktrenser 60091703
CARAMBA Elektronikrens 60091703
 • CARAMBA
 • Elektronikrens 60091703
 • CARAMBA
 • Elektronikrens
 • 60091703
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
64,86 kr.
86,48 kr.**
(129,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Elektriske kontaktrenser 3110
LIQUI MOLY Elektronikrens 3110
Elektriske kontaktrenser
 • LIQUI MOLY
 • Elektronikrens 3110
 • LIQUI MOLY
 • Elektronikrens
 • 3110
 • Reservedele
 • 3110
 • Reservedele online
 • Online butik
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
76,11 kr.
101,48 kr.**
(380,55 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Michelin Elektriske kontaktrenser 009477
Michelin Elektronikrens 009477
 • Michelin
 • Elektronikrens 009477
 • Michelin
 • Elektronikrens
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: spraydåse
 • Version: Expert
 • Vigtig faktor: Antistatiс, screen microfiber
 • Stand: Helt ny
-25%
102,18 kr.
136,24 kr.**
(510,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CRC Elektriske kontaktrenser 70013-AA
CRC Elektronikrens 70013-AA
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
114,36 kr.
152,48 kr.**
(285,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Elektriske kontaktrenser 5188
LIQUI MOLY Elektronikrens 5188
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
114,72 kr.
152,96 kr.**
(229,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Elektriske kontaktrenser 7386
LIQUI MOLY Elektronikrens 7386
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
201,93 kr.
269,24 kr.**
(504,83 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Elektriske kontaktrenser 306192
PRESTO Elektronikrens 306192
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5575
 • Stand: Helt ny
-25%
62,22 kr.
82,96 kr.**
(155,55 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Valvoline Elektriske kontaktrenser 750703
Valvoline Elektronikrens 750703
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
75,18 kr.
100,24 kr.**
(187,95 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
CRC Elektriske kontaktrenser 15809-AB
CRC Elektronikrens 15809-AB
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
104,97 kr.
139,96 kr.**
(419,88 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
KAMOKA Elektriske kontaktrenser W220
KAMOKA Elektronikrens W220
 • KAMOKA
 • Elektronikrens W220
 • KAMOKA
 • Elektronikrens
Elektronikrens KAMOKA
Inhalt: 400ml
Varenummer: W220
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Stand: Helt ny
-25%
49,68 kr.
66,24 kr.**
(124,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele