Hærdere til maling

Filtre
BOLL Hærdere til maling 002023
BOLL Hærder, spartelmasse 002023
Fare
Brandfare ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 50
-35%
19,66 kr.
30,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Protecton Hærdere til maling 1890737
Protecton Hærder, spartelmasse 1890737
Fare
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 50
 • Producentbegrænsning: used with, component filler , polyester resin
 • Stand: Helt ny
-15%
21,72 kr.
25,55 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
BOLL Hærdere til maling 001616
BOLL Hærder, maling 001616
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Dåse
 • Indhold [ml]: 125
-35%
35,07 kr.
53,96 kr.**
(280,56 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
BOLL Hærdere til maling 001606
BOLL Hærder, maling 001606
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Dåse
 • Indhold [ml]: 250
-35%
39,96 kr.
61,48 kr.**
(159,84 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
BOLL Hærdere til maling 001615
BOLL Hærder, maling 001615
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Dåse
 • Indhold [ml]: 250
-35%
63,86 kr.
98,24 kr.**
(255,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
BOLL Hærdere til maling 001605
BOLL Hærder, maling 001605
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
-35%
69,52 kr.
106,96 kr.**
(139,04 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
MOTIP Hærdere til maling 00164
MOTIP Hærder, maling 00164
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 150
 • Yderligere info.: CST1525
 • Stand: Helt ny
-35%
93,26 kr.
143,48 kr.**
(621,73 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
CARTECHNIC Hærdere til maling 40 27289 03084 5
CARTECHNIC Hærder, maling 40 27289 03084 5
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
-35%
122,51 kr.
188,48 kr.**
(490,04 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
CARTECHNIC Hærdere til maling 40 27289 03080 7
CARTECHNIC Hærder, maling 40 27289 03080 7
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
-35%
171,57 kr.
263,96 kr.**
(343,14 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
CARTECHNIC Hærdere til maling 40 27289 03082 1
CARTECHNIC Hærder, maling 40 27289 03082 1
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
-35%
172,22 kr.
264,96 kr.**
(344,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.