Hulrumsvoks

Filtre
K2 Hulrumsvoks L315P
K2 Hulrumskonservering L315P
Hulrumskonservering K2
Inhalt: 1l, sort, rustfri, vandafvisende
Varenummer: L315P
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: sort
 • Kemisk egenskab: rustfri, vandafvisende
 • Vigtig faktor: anti-gravel
 • Stand: Helt ny
-25%
59,97 kr.
79,96 kr.**
(59,97 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
XL Hulrumsvoks 020018
XL Hulrumskonservering 020018
 • XL
 • Hulrumskonservering 020018
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Flaske
 • Konsistens (beskaffenhed): flydende
 • Stand: Helt ny
-25%
65,61 kr.
87,48 kr.**
(131,22 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Hulrumsvoks 001010
BOLL Hulrumskonservering 001010
Hulrumsvoks
 • BOLL
 • Hulrumskonservering 001010
 • BOLL
 • Hulrumskonservering
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: lysebrun
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
70,29 kr.
93,72 kr.**
(140,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Hulrumsvoks 000046
MOTIP Hulrumskonservering 000046
Hulrumsvoks
 • MOTIP
 • Hulrumskonservering 000046
 • MOTIP
 • Hulrumskonservering
 • 000046
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST1508
 • Stand: Helt ny
-25%
76,47 kr.
101,96 kr.**
(152,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Hulrumsvoks 73550
PETEC Hulrumskonservering 73550
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: hvid-transparent
 • Kemisk egenskab: Langtidsbeskyttelse, plastisk, gennemtrængelig, vandafvisende
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-25%
78,18 kr.
104,24 kr.**
(156,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
HOLTS Hulrumsvoks RF01606C
HOLTS Hulrumskonservering RF01606C
Hulrumsvoks
 • HOLTS
 • Hulrumskonservering RF01606C
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Kemisk egenskab: voksbaseret
 • Beholdertype: spraydåse
 • Tillægsartikel/Yderligere info.: med slange
 • Slangelængde [mm]: 600
-25%
87,93 kr.
117,24 kr.**
(175,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Hulrumsvoks 306055
PRESTO Hulrumskonservering 306055
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: Hohlraumschutz 500
 • Stand: Helt ny
-25%
89,22 kr.
118,96 kr.**
(178,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Hulrumsvoks 73510
PETEC Hulrumskonservering 73510
Hulrumsvoks
 • PETEC
 • Hulrumskonservering 73510
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Volumen (l): 1
 • Kemisk egenskab: plastisk, gennemtrængelig
 • Beholdertype: Dåse
 • Farve: hvid-transparent
-25%
90,54 kr.
120,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Hulrumsvoks 001009
BOLL Hulrumskonservering 001009
Hulrumsvoks
 • BOLL
 • Hulrumskonservering 001009
 • BOLL
 • Hulrumskonservering
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: lysebrun
-25%
93,36 kr.
124,48 kr.**
(93,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Hulrumsvoks 6107
LIQUI MOLY Hulrumskonservering 6107
Hulrumsvoks
 • LIQUI MOLY
 • Hulrumskonservering 6107
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
99,72 kr.
132,96 kr.**
(199,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Hulrumsvoks 603277
PRESTO Hulrumskonservering 603277
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Yderligere info.: Hohlraumschutz 1000
 • Stand: Helt ny
-25%
100,29 kr.
133,72 kr.**
(100,29 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Hulrumsvoks 000034
MOTIP Hulrumskonservering 000034
Fare
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Yderligere info.: CST1507
 • Stand: Helt ny
-25%
101,22 kr.
134,96 kr.**
(101,22 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Hulrumsvoks 6115
LIQUI MOLY Hulrumskonservering 6115
Hulrumsvoks
 • LIQUI MOLY
 • Hulrumskonservering 6115
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
106,86 kr.
142,48 kr.**
(213,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Hulrumsvoks 6108
LIQUI MOLY Hulrumskonservering 6108
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
113,61 kr.
151,48 kr.**
(113,61 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Hulrumsvoks 6116
LIQUI MOLY Hulrumskonservering 6116
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
120,93 kr.
161,24 kr.**
(120,93 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele