Karosserispartelmasse

Filtre
3M Karosserispartelmasse 05096
3M Finspartelmasse 05096
Varenummer: 05096
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 409
 • Beholdertype: Tube
 • Monteringstid (i min.): 15
 • justeringsområde [sek]: 90
 • Konsistens (beskaffenhed): cremet
 • Materiale: Akryl
-25%
246,36 kr.
328,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Karosserispartelmasse 003003
BOLL Glasfiberspartelmasse 003003
Detaljer
 • Længde [cm]: 80
 • Bredde [cm]: 50
-25%
18,36 kr.
24,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Karosserispartelmasse 002194
BOLL Glasfiberspartelmasse 002194
Detaljer
 • Længde [cm]: 50
 • Bredde [mm]: 50
 • vægt [g]: 150
-25%
22,29 kr.
29,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Karosserispartelmasse 0020211
BOLL Sprayspartelmasse 0020211
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 80
 • Beholdertype: Flaske
-25%
17,04 kr.
22,72 kr.**
(213,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Karosserispartelmasse 002022
BOLL Sprayspartelmasse 002022
Karosserispartelmasse
 • BOLL
 • Sprayspartelmasse 002022
 • BOLL
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Brandfare ved opvarmning. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Dåse, Flaske
 • Indhold [ml]: 80, 50
 • Vægt [kg]: 1,150
-25%
99,93 kr.
133,24 kr.**
(1241,37 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Karosserispartelmasse 856570
DUPLI COLOR Sprayspartelmasse 856570
Karosserispartelmasse
 • DUPLI COLOR
 • Sprayspartelmasse 856570
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5407
 • Stand: Helt ny
-25%
106,68 kr.
142,24 kr.**
(266,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Karosserispartelmasse 600238
PRESTO Universalspartelmasse 600238
Detaljer
 • Yderligere info.: Spachtel Set Plastik
 • Stand: Helt ny
-25%
58,47 kr.
77,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Karosserispartelmasse 701832
PRESTO Universalspartelmasse 701832
Detaljer
 • Yderligere info.: Spachtel Set Metall
 • Stand: Helt ny
-25%
68,04 kr.
90,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Karosserispartelmasse E-581
TECHNICQLL Universalspartelmasse E-581
Universalspartelmasse TECHNICQLL
Gewicht: 670 g + 330 gg
Varenummer: E-581
Advarsel
Fare
Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 670 g + 330 g
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 60 ° C
 • konstant mod: Vand
 • Kemisk egenskab: temperaturbestandig, kemikaliebestandig, slibebar
 • PRODUKTSERIE: SZPACHLA EPOKSYDOWA
 • Farve: grå
 • Stand: Helt ny
-25%
211,29 kr.
281,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Karosserispartelmasse 601211
PRESTO Finspartelmasse 601211
Karosserispartelmasse
 • PRESTO
 • Finspartelmasse 601211
 • PRESTO
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Brandfare ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Mistænkt for at skade det ufødte barn. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 250
 • Yderligere info.: Polyester Feinspa 250g
 • Stand: Helt ny
-25%
66,54 kr.
88,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Karosserispartelmasse 601235
PRESTO Finspartelmasse 601235
Karosserispartelmasse
 • PRESTO
 • Finspartelmasse 601235
 • PRESTO
 • Finspartelmasse
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Brandfare ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Mistænkt for at skade det ufødte barn. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Flere
Detaljer
 • Vægt [kg]: 1
 • Yderligere info.: Polyester Feinspa 1000g
 • Stand: Helt ny
-25%
119,43 kr.
159,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Karosserispartelmasse 600555
PRESTO Finspartelmasse 600555
Varenummer: 600555
Fare
Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 500
 • Stand: Helt ny
-25%
303,18 kr.
404,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Karosserispartelmasse 600702
PRESTO Glasfiberspartelmasse 600702
Detaljer
 • Yderligere info.: Glasfaservlies 0,5 qm
 • Stand: Helt ny
-25%
53,79 kr.
71,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
HOLTS Karosserispartelmasse HREP0012A
HOLTS Glasfiberspartelmasse HREP0012A
Venligst bemærk
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Længde [cm]: 50
 • Bredde [cm]: 50
-25%
68,61 kr.
91,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Karosserispartelmasse 600719
PRESTO Glasfiberspartelmasse 600719
Detaljer
 • Yderligere info.: Glasfaservlies 1qm
 • Stand: Helt ny
-25%
69,72 kr.
92,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele