Lim til forrude og bilglas

Filtre
PERMATEX Lim til forrude og bilglas 60-017
PERMATEX Rudeklæber 60-017
Lim til forrude og bilglas
 • PERMATEX
 • Rudeklæber 60-017
 • PERMATEX
 • Rudeklæber
 • 60017
 • Reservedele
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Monteringstid (i min.): 30
 • Indhold [ml]: 6
 • Beholdertype: Pose
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Temperaturområde [°C]: 10-24
-35%
37,02 kr.
56,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lim til forrude og bilglas 007004
BOLL Rudeklæber 007004
 • BOLL
 • Rudeklæber 007004
 • BOLL
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Farve: sort
-35%
72,77 kr.
111,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lim til forrude og bilglas 007009
BOLL Rudeklæber 007009
 • BOLL
 • Rudeklæber 007009
 • BOLL
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
-35%
84,47 kr.
129,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lim til forrude og bilglas 0070096
BOLL Rudeklæber 0070096
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: Pose
-35%
92,92 kr.
142,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lim til forrude og bilglas 83310
PETEC Rudeklæber 83310
Lim til forrude og bilglas
 • PETEC
 • Rudeklæber 83310
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 20
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Beholdertype: Patron
-35%
94,41 kr.
145,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Lim til forrude og bilglas B350
K2 Rudeklæber B350
 • K2
 • Rudeklæber B350
 • K2
 • Rudeklæber
Varenummer: B350
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
-35%
108,21 kr.
166,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lim til forrude og bilglas 83400
PETEC Rudeklæber 83400
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -30°C + 90°C
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Monteringstid (i min.): 20
-35%
110,47 kr.
169,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Lim til forrude og bilglas 6136
LIQUI MOLY Rudeklæber 6136
Lim til forrude og bilglas
 • LIQUI MOLY
 • Rudeklæber 6136
 • LIQUI MOLY
 • Rudeklæber
 • 6136
Fare
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Stand: Helt ny
-35%
122,36 kr.
188,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lim til forrude og bilglas 84290
PETEC Rudeklæber 84290
Venligst bemærk
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 290
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -30°C + 90°C
 • Monteringstid (i min.): 15
-35%
149,47 kr.
229,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Lim til forrude og bilglas 6139
LIQUI MOLY Rudeklæber 6139
Fare
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Stand: Helt ny
-35%
154,02 kr.
236,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Lim til forrude og bilglas 6140
LIQUI MOLY Rudeklæber 6140
Fare
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Pose
 • Stand: Helt ny
-35%
174,82 kr.
268,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lim til forrude og bilglas 84400
PETEC Rudeklæber 84400
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -30°C + 90°C
 • Monteringstid (i min.): 15
-35%
179,37 kr.
275,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Lim til forrude og bilglas 6157
LIQUI MOLY Rudeklæber 6157
Fare
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhent særlige anvisninger før brug. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Alt tilsmudset tøj tages af. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Stand: Helt ny
-35%
189,77 kr.
291,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Lim til forrude og bilglas 6171
LIQUI MOLY Rudeklæber 6171
Fare
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Pose
 • Stand: Helt ny
-35%
201,16 kr.
309,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lim til forrude og bilglas 83433
PETEC Rudeklæber 83433
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Pose
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Indhold [ml]: 400
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 20
 • Kemisk egenskab: hærdende, højmodul
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
Sættet indeholder følgende varer
 • 1 x Rudeklæber (Varenummer: 83400)
 • 1 x Aktivator, rudeklæber (Varenummer: 82410)
 • 1 x Håndrensservietter (Varenummer: 82111)
-35%
209,27 kr.
321,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.