Liquid tape spray

Filtre
KROON OIL Liquid tape spray 40015
KROON OIL Elektrobeskyttelsesmiddel 40015
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: tyktflydende
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [liter]: 0,3
 • Stand: Helt ny
-25%
60,36 kr.
80,48 kr.**
(201,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Liquid tape spray 72050
PETEC Elektrobeskyttelsesmiddel 72050
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 500
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, temperaturbestandig
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-25%
74,22 kr.
98,96 kr.**
(148,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECMAXX Liquid tape spray 14-006
TECMAXX Kontaktspray 14-006
Liquid tape spray
 • TECMAXX
 • Kontaktspray 14-006
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
36,93 kr.
49,24 kr.**
(147,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Liquid tape spray 20-A46
MA PROFESSIONAL Kontaktspray 20-A46
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
39,18 kr.
52,24 kr.**
(156,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
SHELL Liquid tape spray AT649I
SHELL Kontaktspray AT649I
Liquid tape spray
 • SHELL
 • Kontaktspray AT649I
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
45,18 kr.
60,24 kr.**
(112,95 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Liquid tape spray W125
K2 Kontaktspray W125
Varenummer: W125
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
-25%
48,36 kr.
64,48 kr.**
(120,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Liquid tape spray 71150
PETEC Kontaktspray 71150
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Indhold [ml]: 500
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, gennemtrængelig, vandafvisende, Langtidsbeskyttelse
 • Farve: Brun/transparent
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-25%
54,54 kr.
72,72 kr.**
(109,08 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Liquid tape spray 001037
BOLL Kontaktspray 001037
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
60,93 kr.
81,24 kr.**
(152,33 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Liquid tape spray 157141
PRESTO Kontaktspray 157141
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5523
 • Stand: Helt ny
-25%
69,18 kr.
92,24 kr.**
(172,95 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Valvoline Liquid tape spray 887051
Valvoline Kontaktspray 887051
Liquid tape spray
 • Valvoline
 • Kontaktspray 887051
 • Valvoline
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: tyndtflydende
 • Beholdertype: Flaske
 • Indhold [liter]: 0,5
 • Stand: Helt ny
-25%
69,18 kr.
92,24 kr.**
(138,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Liquid tape spray 9893
MANNOL Kontaktspray 9893
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Produktserie: Contact Cleaner
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 450
-25%
78,18 kr.
104,24 kr.**
(173,73 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Liquid tape spray R-225
TECHNICQLL Kontaktspray R-225
Kontaktspray TECHNICQLL
Syntetisk, spraydåse, Inhalt: 300ml
Varenummer: R-225
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 300
 • Kemisk egenskab: Syntetisk
 • konstant mod: Vand
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • Farve: lysegul(t)
 • PRODUKTSERIE: KLEJ KONTAKTOWY W SPRAYU
 • Stand: Helt ny
-25%
79,86 kr.
106,48 kr.**
(266,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Liquid tape spray 006064
FACOM Kontaktspray 006064
 • FACOM
 • Kontaktspray 006064
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
86,43 kr.
115,24 kr.**
(345,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Liquid tape spray R-628
TECHNICQLL Kontaktspray R-628
Kontaktspray TECHNICQLL
Syntetisk, spraydåse, Inhalt: 500ml
Varenummer: R-628
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Kemisk egenskab: Syntetisk
 • Universal: Ja
 • Farve: lysegul(t)
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • konstant mod: Vand
 • PRODUKTSERIE: KLEJ KONTAKTOWY W SPRAYU
 • Stand: Helt ny
-25%
99,72 kr.
132,96 kr.**
(199,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
VALEO Liquid tape spray 710067
VALEO Kontaktspray 710067
Varenummer: 710067
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Vægt [kg]: 1,07
 • Indhold [ml]: 960
 • Stand: Helt ny
-25%
180,72 kr.
240,96 kr.**
(188,25 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele