Varenummer: 1594 Producent: LIQUI MOLY
Gewebeimprgnierung, P001107 LIQUI MOLY Gewebe-Imprägnierung Kaleche- / tekstilimprægnering
Online butik: Kaleche- / tekstilimprægnering LIQUI MOLY Gewebeimprgnierung
LIQUI MOLY Kaleche- / tekstilimprægnering 1594
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 400
Beholdertype: Dåse
Stand: Helt ny
95,24 kr.
(238,10 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
OEM-KODER
Fortsæt til sammenligning efter OEM nummer
  • LIQUI MOLY - OE-P001107

LIQUI MOLY Gewebeimprgnierung, P001107