Varenummer: 5147 Producent: LIQUI MOLY
ProLineJetCleanBenzinSystemRei, P000084 LIQUI MOLY Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Rens, benzinindsprøjtningssystem
Rens, benzinindsprøjtningssystem 4100420051470 LIQUI MOLY til VW, PEUGEOT, FORD, TOYOTA, AUDI
LIQUI MOLY Rens, benzinindsprøjtningssystem 5147
  • LIQUI MOLY 4100420051470 Rens, benzinindsprøjtningssystem
  • Bruge erfaringerne: LIQUI MOLY ProLineJetCleanBenzinSystemRei, P000084 Rens, benzinindsprøjtningssystem Inhalt: 1l, Benzin, Dåse
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
Indhold [liter]: 1
Beholdertype: Dåse
Brændstoftype: Benzin
Stand: Helt ny
-35%
146,07 kr.
224,72 kr.**
(146,07 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
OEM-KODER
Fortsæt til sammenligning efter OEM nummer
  • LIQUI MOLY - OE-P000084

LIQUI MOLY ProLineJetCleanBenzinSystemRei, P000084