Varenummer: 3379 Producent: LIQUI MOLY
ProLineInjektorenundGlhkerzen, P003678 LIQUI MOLY Universalrens
Universalrens 4100420033797 LIQUI MOLY
LIQUI MOLY Universalrens
  • LIQUI MOLY 4100420033797 Universalrens Dåse, Inhalt: 400ml Rating
  • LIQUI MOLY ProLineInjektorenundGlhkerzen, P003678 Universalrens Dåse, Inhalt: 400ml bruge erfaringerne
  • LIQUI MOLY 3379 Universalrens Test
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 400
Beholdertype: Dåse
Stand: Helt ny
-25%
205,29 kr.
273,72 kr.**
(513,23 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
OEM-KODER
Fortsæt til sammenligning efter OEM nummer
  • LIQUI MOLY - OE-P003678

LIQUI MOLY ProLineInjektorenundGlhkerzen, P003678