Varenummer: 03102000 Producent: SONAX
310200, 03102000 SONAX Kaleche- / tekstilimprægnering
Online butik: Kaleche- / tekstilimprægnering SONAX 310200
SONAX Kaleche- / tekstilimprægnering 03102000
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 300
Bredde [mm]: 82
Dybde [mm]: 82
Højde [mm]: 252
Vægt [kg]: 0,391
Stand: Helt ny
973,72 kr.
(3245,73 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager

SONAX 310200, 03102000