Varenummer: 05121410 Producent: SONAX
512141, 05121410 SONAX Motorolieadditiv
Online butik: Motorolieadditiv SONAX 512141
SONAX Motorolieadditiv 05121410
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 250
Beholdertype: Flaske med doseringshoved
Diameter [mm]: 5
Vægt [kg]: 0,253
Yderligere info.: Gloss shampoo with softener
Produktserie: PROFESSIONAL
Bredde [cm]: 5
Dybde [cm]: 5
Højde [cm]: 21,1
Stand: Helt ny
505,96 kr.
(2023,84 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager

SONAX 512141, 05121410