Forrude & glasforsegling

Filtre
PETEC Forrude & glasforsegling 83300
PETEC Vinduestætningspasta 83300
Forrude & glasforsegling
 • PETEC
 • Vinduestætningspasta 83300
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Temperaturområde [°C]: -30°C +80°C
 • Indhold [ml]: 310
 • Farve: sort
 • Kemisk egenskab: ikke hærdende, bestandighedselastisk, overlakeringsbar
 • Beholdertype: Patron
-25%
106,47 kr.
141,96 kr.**
(343,45 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Forrude & glasforsegling 6196
LIQUI MOLY Vinduestætningspasta 6196
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Stand: Helt ny
-25%
150,18 kr.
200,24 kr.**
(484,45 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TEROSON Forrude & glasforsegling 804495
TEROSON Vinduestætningspasta 804495
Fare
Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Diameter [mm]: 47
 • Længde [mm]: 225
 • vægt [g]: 410
 • Beholdertype: Patron
 • Version: RB 4100
-25%
162,54 kr.
216,72 kr.**
(524,32 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Forrude & glasforsegling 83333
PETEC Vinduestætningspasta 83333
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 20
 • Beholdertype: Blisterpakning
 • Temperaturområde [°C]: -40°C +90°C
-25%
201,18 kr.
268,24 kr.**
(648,97 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
3M Forrude & glasforsegling 08610
3M Vinduestætningspasta 08610
Detaljer
 • Kemisk egenskab: bestandighedselastisk
 • Bredde [mm]: 6
 • Længde [m]: 4.5
 • Temperaturområde fra [°C]: -30
 • Temperaturområde til [°C]: +90
-25%
297,36 kr.
396,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
3M Forrude & glasforsegling 08611
3M Vinduestætningspasta 08611
Detaljer
 • Kemisk egenskab: bestandighedselastisk
 • Længde [m]: 4.5
 • Bredde [mm]: 8
 • Temperaturområde fra [°C]: -30
 • Temperaturområde til [°C]: +90
-25%
367,11 kr.
489,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
3M Forrude & glasforsegling 08612
3M Vinduestætningspasta 08612
Detaljer
 • Kemisk egenskab: bestandighedselastisk
 • Længde [m]: 4.5
 • Bredde [mm]: 10
 • Temperaturområde fra [°C]: -30
 • Temperaturområde til [°C]: +90
-25%
440,97 kr.
587,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PERMATEX Forrude & glasforsegling 60-017
PERMATEX Rudeklæber 60-017
Forrude & glasforsegling
 • PERMATEX
 • Rudeklæber 60-017
 • PERMATEX
 • Rudeklæber
 • 60017
 • Reservedele
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Monteringstid (i min.): 30
 • Indhold [ml]: 6
 • Beholdertype: Pose
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Temperaturområde [°C]: 10-24
-25%
38,79 kr.
51,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Forrude & glasforsegling 007009
BOLL Rudeklæber 007009
 • BOLL
 • Rudeklæber 007009
 • BOLL
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
-25%
86,04 kr.
114,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Forrude & glasforsegling 007004
BOLL Rudeklæber 007004
 • BOLL
 • Rudeklæber 007004
 • BOLL
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Beholdertype: Patron
 • Farve: sort
-25%
87,93 kr.
117,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Forrude & glasforsegling 83310
PETEC Rudeklæber 83310
Forrude & glasforsegling
 • PETEC
 • Rudeklæber 83310
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 310
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 20
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Beholdertype: Patron
-25%
106,47 kr.
141,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Forrude & glasforsegling 0070096
BOLL Rudeklæber 0070096
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 800
 • Beholdertype: Pose
-25%
109,68 kr.
146,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Forrude & glasforsegling 83400
PETEC Rudeklæber 83400
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -30°C + 90°C
 • Kemisk egenskab: hærdende
 • Monteringstid (i min.): 20
-25%
112,29 kr.
149,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Forrude & glasforsegling B350
K2 Rudeklæber B350
 • K2
 • Rudeklæber B350
 • K2
 • Rudeklæber
Varenummer: B350
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
-25%
123,18 kr.
164,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Forrude & glasforsegling 84290
PETEC Rudeklæber 84290
Venligst bemærk
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indånding.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 290
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -30°C + 90°C
 • Monteringstid (i min.): 15
-25%
152,61 kr.
203,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele