Startvæske

Filtre
MA PROFESSIONAL Startvæske 20-A20
MA PROFESSIONAL Starthjælpsspray 20-A20
Startvæske
 • MA PROFESSIONAL
 • Starthjælpsspray 20-A20
 • MA PROFESSIONAL
 • Starthjælpsspray
 • 20A20
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Produktserie: SX Power clean, MOTO START
 • Beholdertype: spraydåse
 • Temperaturområde til [°C]: -50
-35%
28,11 kr.
43,24 kr.**
(140,55 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOJE AUTO Startvæske 19-553
MOJE AUTO Starthjælpsspray 19-553
Startvæske
 • MOJE AUTO
 • Starthjælpsspray 19-553
 • MOJE AUTO
 • Starthjælpsspray
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: SX Power clean
-35%
28,76 kr.
44,24 kr.**
(71,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Startvæske T440
K2 Starthjælpsspray T440
Startvæske
 • K2
 • Starthjælpsspray T440
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
-35%
37,36 kr.
57,48 kr.**
(93,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Startvæske 9669
MANNOL Starthjælpsspray 9669
 • MANNOL
 • Starthjælpsspray 9669
 • MANNOL
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 450
 • Produktserie: Motor Starter
 • Brændstoftype: Benzin, Diesel
-35%
39,47 kr.
60,72 kr.**
(87,71 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
WYNN'S Startvæske W58055
WYNN'S Starthjælpsspray W58055
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: spraydåse
 • Brændstoftype: Benzin, Diesel
-35%
45,66 kr.
70,24 kr.**
(228,30 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KROON OIL Startvæske 39009
KROON OIL Starthjælpsspray 39009
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: tyktflydende
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [liter]: 0,4
 • Stand: Helt ny
-35%
49,71 kr.
76,48 kr.**
(124,28 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Startvæske 20768
LIQUI MOLY Starthjælpsspray 20768
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
55,87 kr.
85,96 kr.**
(279,35 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Startvæske 70450
PETEC Starthjælpsspray 70450
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Yderst brandfarlig væske og damp. Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brændbar væske.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: farveløs
 • Kemisk egenskab: Silikonefri
-35%
57,82 kr.
88,96 kr.**
(115,64 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KLEEN-FLO Startvæske 11-735B
KLEEN-FLO Starthjælpsspray 11-735B
 • KLEEN-FLO
 • Starthjælpsspray 11-735B
 • KLEEN-FLO
Starthjælpsspray KLEEN-FLO 11-735B
spraydåse, Inhalt: 211ml
Varenummer: 11-735B
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 211
 • Beholdertype: spraydåse
 • Temperaturområde til [°C]: -50
-35%
73,11 kr.
112,48 kr.**
(346,49 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Startvæske 1085
LIQUI MOLY Starthjælpsspray 1085
 • LIQUI MOLY
 • Starthjælpsspray 1085
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
78,62 kr.
120,96 kr.**
(393,10 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
HOLTS Startvæske HSTA0002A
HOLTS Starthjælpsspray HSTA0002A
Startvæske
 • HOLTS
 • Starthjælpsspray HSTA0002A
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 300
 • Produktserie: Start Pilot
-35%
84,97 kr.
130,72 kr.**
(283,23 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
VELIND Startvæske 31040
VELIND Starthjælpsspray 31040
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 300
-35%
36,37 kr.
55,96 kr.**
(121,23 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
KLEEN-FLO Startvæske 11-735
KLEEN-FLO Starthjælpsspray 11-735
Starthjælpsspray KLEEN-FLO 11-735
spraydåse, Inhalt: 211ml
Varenummer: 11-735
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Kan danne eksplosive peroxider. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 211
 • Beholdertype: spraydåse
 • Temperaturområde til [°C]: -50
-35%
41,26 kr.
63,48 kr.**
(195,55 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Startvæske 429804
PRESTO Starthjælpsspray 429804
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan danne eksplosive peroxider. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 150
 • Yderligere info.: CST4392
 • Stand: Helt ny
-35%
45,16 kr.
69,48 kr.**
(301,07 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
HOLTS Startvæske 101129
HOLTS Starthjælpsspray 101129
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
-35%
71,16 kr.
109,48 kr.**
(355,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.