Varenummer: 3074 Producent: LIQUI MOLY
BremsenAntiQuietschPastePinsel, P000410 LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (dose) Bremsecylinder asta
Bremsecylinder asta 4100420030741 LIQUI MOLY til VW, PEUGEOT, FORD, TOYOTA, AUDI
LIQUI MOLY Bremsecylinder asta 3074
  • LIQUI MOLY 4100420030741 Bremsecylinder asta
  • Bruge erfaringerne: LIQUI MOLY BremsenAntiQuietschPastePinsel, P000410 Bremsecylinder asta Dåse, 200ml
  • LIQUI MOLY 3074 Bremsecylinder asta Test
  • Bremsecylinder asta Dåse, 200ml LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (dose) 4100420030741
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 200
Beholdertype: Dåse
Stand: Helt ny
-35%
151,76 kr.
233,48 kr.**
(758,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
OEM-KODER
Fortsæt til sammenligning efter OEM nummer
  • LIQUI MOLY - OE-P000410

LIQUI MOLY BremsenAntiQuietschPastePinsel, P000410