Varenummer: 2425 Producent: LIQUI MOLY
ProLineMotorsplung, P000065 LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung Motorolieadditiv
Online butik: Motorolieadditiv LIQUI MOLY ProLineMotorsplung
LIQUI MOLY Motorolieadditiv 2425
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
Indhold [liter]: 1
Beholdertype: Dåse
Stand: Helt ny
141,48 kr.
(141,48 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
OEM-KODER
Fortsæt til sammenligning efter OEM nummer
  • LIQUI MOLY - OE-P000065

LIQUI MOLY ProLineMotorsplung, P000065