Varenummer: AT61B Producent: SHELL
AT61B SHELL Dækreparation
Dækreparation 7041068124621 SHELL
SHELL Dækreparation
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan skade børn, der ammes. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå kontakt under graviditet/amning. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
Indhold [ml]: 400
Beholdertype: spraydåse
-25%
82,47 kr.
109,96 kr.**
(206,18 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager

SHELL AT61B