Fortyndere

Filtre
BOLL Fortyndere 0030032
BOLL Fortynder 0030032
Fortyndere
 • BOLL
 • Fortynder 0030032
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 5,
 • Indhold [ml]
 • Beholdertype: Kannister
-35%
133,41 kr.
205,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Fortyndere 6130
LIQUI MOLY Fortynder 6130
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
142,97 kr.
219,96 kr.**
(142,97 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Fortyndere 433382
DUPLI COLOR Fortynder 433382
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Yderligere info.: CST4382
 • Stand: Helt ny
-35%
259,51 kr.
399,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Fortyndere 20-A01
MA PROFESSIONAL Rensevæske / fortynder 20-A01
Fortyndere
 • MA PROFESSIONAL
 • Rensevæske / fortynder 20-A01
 • MA PROFESSIONAL
 • Rensevæske / fortynder
 • 20A01
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 1000
-35%
26,47 kr.
40,72 kr.**
(26,47 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Fortyndere L761
K2 Rensevæske / fortynder L761
Fortyndere
 • K2
 • Rensevæske / fortynder L761
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 700
-35%
46,12 kr.
70,96 kr.**
(65,89 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Fortyndere 001048
BOLL Rensevæske / fortynder 001048
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
67,11 kr.
103,24 kr.**
(167,78 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Fortyndere 66140704
CARAMBA Rensevæske / fortynder 66140704
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
68,41 kr.
105,24 kr.**
(136,82 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Fortyndere 006062
FACOM Rensevæske / fortynder 006062
 • FACOM
 • Rensevæske / fortynder 006062
 • FACOM
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Kemisk egenskab: spraybar
 • Stand: Helt ny
-35%
81,41 kr.
125,24 kr.**
(203,53 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Fortyndere 174353
DUPLI COLOR Rensevæske / fortynder 174353
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5075
 • Stand: Helt ny
-35%
86,42 kr.
132,96 kr.**
(216,05 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Fortyndere 001405
BOLL Rensevæske / fortynder 001405
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Specifikation
-35%
100,26 kr.
154,24 kr.**
(250,65 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Fortyndere 006066
FACOM Rensevæske / fortynder 006066
 • FACOM
 • Rensevæske / fortynder 006066
 • FACOM
 • Rensevæske / fortynder
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-35%
103,32 kr.
158,96 kr.**
(172,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K&N Filters Fortyndere 99-0621EU
K&N Filters Rensevæske / fortynder 99-0621EU
Fortyndere
 • K&N Filters
 • Rensevæske / fortynder 99-0621EU
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 946
 • Kemisk egenskab: spraybar
 • Beholdertype: Flaske
 • Mængdeenhed: karton
 • Farve: Rød
 • Version: Cleaner
 • Tuning: 1
 • Stand: Helt ny
-35%
123,32 kr.
189,72 kr.**
(130,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K&N Filters Fortyndere 99-0624
K&N Filters Rensevæske / fortynder 99-0624
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 946, 1000
 • Kemisk egenskab: spraybar
 • Beholdertype: Boks
 • Mængdeenhed: Flaske
 • Version: Filter Cleaner
 • Tuning: 1
 • Stand: Helt ny
-35%
127,87 kr.
196,72 kr.**
(135,15 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K&N Filters Fortyndere 99-5050
K&N Filters Rensevæske / fortynder 99-5050
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenirritation. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: spraybar
 • Beholdertype: Flaske
 • Mængdeenhed: karton
 • Indhold [ml]: 592
 • Farve: Rød
 • Version: Squeeze Oil, Cleaner
 • Tuning: 1
 • Stand: Helt ny
-35%
136,81 kr.
210,48 kr.**
(231,10 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K&N Filters Fortyndere 99-5000EU
K&N Filters Rensevæske / fortynder 99-5000EU
 • K&N Filters
 • Rensevæske / fortynder 99-5000EU
 • K&N Filters
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: spraybar
 • Beholdertype: Flaske
 • Mængdeenhed: karton
 • Indhold [ml]: 559
 • Farve: Rød
 • Version: Aerosol Oil/Cleaner
 • Tuning: 1
 • Stand: Helt ny
-35%
142,66 kr.
219,48 kr.**
(255,21 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.