Rengøringsmidler til bremse- og kobling

Filtre
PRESTO Rengøringsmidler til bremse- og kobling 315541
PRESTO Bremse- / koblingsrens 315541
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • PRESTO
 • Bremse- / koblingsrens 315541
 • PRESTO
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
23,22 kr.
30,96 kr.**
(46,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TEXTAR Rengøringsmidler til bremse- og kobling 96000100
TEXTAR Bremse- / koblingsrens 96000100
 • TEXTAR
 • Bremse- / koblingsrens 96000100
 • TEXTAR
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indpakningslængde [cm]: 7
 • Indpakningsbredde [cm]: 7
 • Indpakningshøjde [cm]: 24
 • Teknisk informationsnummer: 98504 0001 1/2L
 • Stand: Helt ny
-25%
28,68 kr.
38,24 kr.**
(57,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Rengøringsmidler til bremse- og kobling W103
K2 Bremse- / koblingsrens W103
Bremse- / koblingsrens K2
spraydåse, Inhalt: 400ml
Varenummer: W103
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
29,79 kr.
39,72 kr.**
(74,48 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Rengøringsmidler til bremse- og kobling 090563
MOTIP Bremse- / koblingsrens 090563
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • MOTIP
 • Bremse- / koblingsrens 090563
 • MOTIP
 • Bremse- / koblingsrens
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST4239
 • Stand: Helt ny
-25%
30,36 kr.
40,48 kr.**
(60,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CRC Rengøringsmidler til bremse- og kobling 32694-DE
CRC Bremse- / koblingsrens 32694-DE
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • CRC
 • Bremse- / koblingsrens 32694-DE
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
31,11 kr.
41,48 kr.**
(62,22 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Rengøringsmidler til bremse- og kobling 20-A26
MA PROFESSIONAL Bremse- / koblingsrens 20-A26
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • MA PROFESSIONAL
 • Bremse- / koblingsrens 20-A26
 • MA PROFESSIONAL
 • Bremse- / koblingsrens
 • 20A26
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
 • Læs serviceinformationen
 • Yderligere info.: Brake + parts cleane
-25%
31,86 kr.
42,48 kr.**
(53,10 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Rengøringsmidler til bremse- og kobling 70060
PETEC Bremse- / koblingsrens 70060
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • PETEC
 • Bremse- / koblingsrens 70060
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Yderst brandfarlig væske og damp. Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brændbar væske.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: farveløs
-25%
31,86 kr.
42,48 kr.**
(63,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Rengøringsmidler til bremse- og kobling 9670
MANNOL Bremse- / koblingsrens 9670
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
32,79 kr.
43,72 kr.**
(65,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
NK Rengøringsmidler til bremse- og kobling 2021600
NK Bremse- / koblingsrens 2021600
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Nettovægt [kg]: 0,47
 • Stand: Helt ny
-25%
33,36 kr.
44,48 kr.**
(66,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TOMEX brakes Rengøringsmidler til bremse- og kobling BC-01
TOMEX brakes Bremse- / koblingsrens BC-01
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • TOMEX brakes
 • Bremse- / koblingsrens BC-01
 • TOMEX brakes
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Vægt [kg]: 0,55
 • vægt [g]: 650
 • Indhold [ml]: 600
 • Stand: Helt ny
-25%
33,36 kr.
44,48 kr.**
(55,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TEXTAR Rengøringsmidler til bremse- og kobling 96000200
TEXTAR Bremse- / koblingsrens 96000200
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
 • TEXTAR
 • Bremse- / koblingsrens 96000200
 • TEXTAR
Advarsel
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indpakningslængde [cm]: 7
 • Indpakningsbredde [cm]: 7
 • Indpakningshøjde [cm]: 24
 • Teknisk informationsnummer: 98504 0002 1/2L
 • Stand: Helt ny
-25%
34,29 kr.
45,72 kr.**
(68,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
HOLTS Rengøringsmidler til bremse- og kobling 52460601131
HOLTS Bremse- / koblingsrens 52460601131
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, acetone fri
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
34,29 kr.
45,72 kr.**
(57,15 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Rengøringsmidler til bremse- og kobling W104
K2 Bremse- / koblingsrens W104
Bremse- / koblingsrens K2
spraydåse, Inhalt: 500ml
Varenummer: W104
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
34,86 kr.
46,48 kr.**
(69,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Rengøringsmidler til bremse- og kobling 9672
MANNOL Bremse- / koblingsrens 9672
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Mistænkt for at skade det ufødte barn. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Produktserie: Montage Cleaner
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
38,22 kr.
50,96 kr.**
(63,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Rengøringsmidler til bremse- og kobling W105
K2 Bremse- / koblingsrens W105
Rengøringsmidler til bremse- og kobling
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
39,36 kr.
52,48 kr.**
(65,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele