Fælgrens

Filtre
K2 Fælgrens C155
K2 Dæk-rens C155
Fælgrens
 • K2
 • Dæk-rens C155
 • K2
 • Dæk-rens
 • C155
Venligst bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Universal: Ja
 • Produktserie: AURA
-25%
28,68 kr.
38,24 kr.**
(57,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOJE AUTO Fælgrens 19-022
MOJE AUTO Dæk-rens 19-022
Fælgrens
 • MOJE AUTO
 • Dæk-rens 19-022
 • MOJE AUTO
 • Dæk-rens
 • 19022
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Optisk indtryk: skinnende
-25%
38,22 kr.
50,96 kr.**
(95,55 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOJE AUTO Fælgrens 19-585
MOJE AUTO Dæk-rens 19-585
Fælgrens
 • MOJE AUTO
 • Dæk-rens 19-585
 • MOJE AUTO
Venligst bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 650
 • Beholdertype: Flaske, spraydåse
 • Konsistens (beskaffenhed): flydende
 • Overflade: mat satineret
-25%
48,93 kr.
65,24 kr.**
(75,28 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Fælgrens K156
K2 Dæk-rens K156
Fælgrens
 • K2
 • Dæk-rens K156
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 600
-25%
55,47 kr.
73,96 kr.**
(92,45 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PINGI Fælgrens OWB20AN_B500
PINGI Dæk-rens OWB20AN_B500
Varenummer: OWB20AN_B500
Venligst bemærk
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Flaske
-25%
60,54 kr.
80,72 kr.**
(121,08 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Fælgrens M821
K2 Dæk-rens M821
Varenummer: M821
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
-25%
65,43 kr.
87,24 kr.**
(65,43 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Fælgrens K157M
K2 Dæk-rens K157M
Fælgrens
 • K2
 • Dæk-rens K157M
 • K2
 • Dæk-rens
 • K157M
Detaljer
 • Beholdertype: Flaske
 • Indhold [ml]: 700
-25%
67,86 kr.
90,48 kr.**
(96,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Fælgrens 40 27289 03465 2
CARTECHNIC Dæk-rens 40 27289 03465 2
Varenummer: 40 27289 03465 2
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
74,97 kr.
99,96 kr.**
(149,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Fælgrens 9673
MANNOL Dæk-rens 9673
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Produktserie: Tire Cleaner
 • Indhold [ml]: 650
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
75,36 kr.
100,48 kr.**
(115,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Fælgrens 1609
LIQUI MOLY Dæk-rens 1609
 • LIQUI MOLY
 • Dæk-rens 1609
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
79,86 kr.
106,48 kr.**
(199,65 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
ARMOR ALL Fælgrens 47600L
ARMOR ALL Dæk-rens 47600L
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
-25%
80,43 kr.
107,24 kr.**
(160,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
ARMOR ALL Fælgrens 49500L
ARMOR ALL Dæk-rens 49500L
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
-25%
80,43 kr.
107,24 kr.**
(160,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DR. Wack Fælgrens 1290
DR. Wack Dæk-rens 1290
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
-25%
90,54 kr.
120,72 kr.**
(226,35 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TURTLEWAX Fælgrens 70-178
TURTLEWAX Dæk-rens 70-178
Fælgrens
 • TURTLEWAX
 • Dæk-rens 70-178
 • TURTLEWAX
 • Dæk-rens
 • 70178
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
92,79 kr.
123,72 kr.**
(185,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Fælgrens G157
K2 Dæk-rens G157
Fælgrens
 • K2
 • Dæk-rens G157
 • K2
 • Dæk-rens
 • G157
 • Reservedele
 • G157
 • Reservedele online
Varenummer: G157
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
-25%
95,22 kr.
126,96 kr.**
(190,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele