Insekt & asfaltfjerner

Filtre
PETEC Insekt & asfaltfjerner 72350
PETEC Oliepletfjerner 72350
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Indhold [ml]: 500
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-25%
77,43 kr.
103,24 kr.**
(154,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Insekt & asfaltfjerner 3315
LIQUI MOLY Oliepletfjerner 3315
Insekt & asfaltfjerner
 • LIQUI MOLY
 • Oliepletfjerner 3315
 • LIQUI MOLY
 • Oliepletfjerner
 • 3315
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
103,68 kr.
138,24 kr.**
(259,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOJE AUTO Insekt & asfaltfjerner 19-108
MOJE AUTO Tjærefjerner 19-108
Insekt & asfaltfjerner
 • MOJE AUTO
 • Tjærefjerner 19-108
 • MOJE AUTO
 • Tjærefjerner
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: ProfiLine PlasticCare
-25%
26,61 kr.
35,48 kr.**
(133,05 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Insekt & asfaltfjerner K193
K2 Tjærefjerner K193
Insekt & asfaltfjerner
 • K2
 • Tjærefjerner K193
 • K2
 • Tjærefjerner
 • K193
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 300
-25%
40,29 kr.
53,72 kr.**
(134,30 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TENZI Insekt & asfaltfjerner AD-46H
TENZI Tjærefjerner AD-46H
Insekt & asfaltfjerner
 • TENZI
 • Tjærefjerner AD-46H
 • TENZI
 • Tjærefjerner
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
58,68 kr.
78,24 kr.**
(195,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
IRONTEK Insekt & asfaltfjerner RP3005
IRONTEK Tjærefjerner RP3005
Tjærefjerner IRONTEK
Varenummer: RP3005
Detaljer
 • Mængde: 5
 • Stand: Helt ny
-25%
68,43 kr.
91,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Insekt & asfaltfjerner 306215
PRESTO Tjærefjerner 306215
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5577
 • Stand: Helt ny
-25%
70,68 kr.
94,24 kr.**
(176,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Insekt & asfaltfjerner 1600
LIQUI MOLY Tjærefjerner 1600
 • LIQUI MOLY
 • Tjærefjerner 1600
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
75,93 kr.
101,24 kr.**
(189,83 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TURTLEWAX Insekt & asfaltfjerner 70-171
TURTLEWAX Tjærefjerner 70-171
Insekt & asfaltfjerner
 • TURTLEWAX
 • Tjærefjerner 70-171
 • TURTLEWAX
 • Tjærefjerner
 • 70171
Venligst bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
78,36 kr.
104,48 kr.**
(156,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
IRONTEK Insekt & asfaltfjerner RP3006
IRONTEK Tjærefjerner RP3006
Tjærefjerner IRONTEK
Varenummer: RP3006
Detaljer
 • Mængde: 5
 • Stand: Helt ny
-25%
80,97 kr.
107,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Michelin Insekt & asfaltfjerner 009451
Michelin Tjærefjerner 009451
 • Michelin
 • Tjærefjerner 009451
 • Michelin
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Version: Expert
 • Universal: Ja
 • Stand: Helt ny
-25%
81,36 kr.
108,48 kr.**
(203,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Insekt & asfaltfjerner 006165
FACOM Tjærefjerner 006165
 • FACOM
 • Tjærefjerner 006165
 • FACOM
 • Tjærefjerner
Fare
Brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
96,36 kr.
128,48 kr.**
(321,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Insekt & asfaltfjerner 9668
MANNOL Tjærefjerner 9668
Fare
Brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Produktserie: Tar Remover
 • Indhold [ml]: 450
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
71,22 kr.
94,96 kr.**
(158,27 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Michelin Insekt & asfaltfjerner 009452
Michelin Harpiksfjerner 009452
 • Michelin
 • Harpiksfjerner 009452
 • Michelin
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Version: Expert
 • Universal: Ja
 • Stand: Helt ny
-25%
81,36 kr.
108,48 kr.**
(203,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Insekt & asfaltfjerner 006167
FACOM Harpiksfjerner 006167
 • FACOM
 • Harpiksfjerner 006167
 • FACOM
 • Harpiksfjerner
Advarsel
Fare
Brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: spraydåse
 • Stand: Helt ny
-25%
96,36 kr.
128,48 kr.**
(321,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele