Tekniske sprøjter

Filtre
K2 Tekniske sprøjter 0705
K2 Rustløsner 0705
Tekniske sprøjter
 • K2
 • Rustløsner 0705
Varenummer: 0705
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 50
-25%
15,36 kr.
20,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Tekniske sprøjter 40 27289 00092 3
CARTECHNIC Rustløsner 40 27289 00092 3
Tekniske sprøjter
 • CARTECHNIC
 • Rustløsner 40 27289 00092 3
Varenummer: 40 27289 00092 3
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
-25%
26,04 kr.
34,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Tekniske sprøjter 0715
K2 Rustløsner 0715
Tekniske sprøjter
 • K2
 • Rustløsner 0715
 • K2
Varenummer: 0715
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 150
-25%
29,79 kr.
39,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Tekniske sprøjter W117
K2 Rustløsner W117
Tekniske sprøjter
 • K2
 • Rustløsner W117
 • K2
 • Rustløsner
 • W117
Varenummer: W117
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 250
-25%
30,72 kr.
40,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOBIL MEDIC Tekniske sprøjter GMNST03
MOBIL MEDIC Rustløsner GMNST03
Tekniske sprøjter
Varenummer: GMNST03
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
31,86 kr.
42,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Tekniske sprøjter 20-A07
MA PROFESSIONAL Rustløsner 20-A07
Tekniske sprøjter
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner 20-A07
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner
 • 20A07
Varenummer: 20-A07
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Læs serviceinformationen
 • Yderligere info.: XTREME Protective Wheel Rim Sealant
 • Vigtig faktor: MoS2
-25%
34,47 kr.
45,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECMAXX Tekniske sprøjter 14-005
TECMAXX Rustløsner 14-005
Tekniske sprøjter
 • TECMAXX
 • Rustløsner 14-005
Varenummer: 14-005
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
 • konstant mod: Vand
-25%
36,72 kr.
48,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Tekniske sprøjter 9899
MANNOL Rustløsner 9899
Varenummer: 9899
Fare
Brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 450
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: M-40 Lubricant
 • Kemisk egenskab: spraybar
-25%
36,72 kr.
48,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Tekniske sprøjter 20-A72
MA PROFESSIONAL Rustløsner 20-A72
Tekniske sprøjter
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner 20-A72
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner
 • 20A72
Varenummer: 20-A72
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 250
 • Beholdertype: spraydåse
 • Læs serviceinformationen
 • Yderligere info.: Rust dissolver
 • Vigtig faktor: MoS2
-25%
37,11 kr.
49,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Tekniske sprøjter 9932
MANNOL Rustløsner 9932
Varenummer: 9932
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: Rust Dissolver
 • Indhold [ml]: 450
-25%
37,11 kr.
49,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Tekniske sprøjter 0725
K2 Rustløsner 0725
Varenummer: 0725
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 250
-25%
39,93 kr.
53,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Tekniske sprøjter 1612
LIQUI MOLY Rustløsner 1612
Tekniske sprøjter
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner 1612
 • LIQUI MOLY
Varenummer: 1612
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
41,97 kr.
55,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Tekniske sprøjter 20-A73
MA PROFESSIONAL Rustløsner 20-A73
Tekniske sprøjter
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner 20-A73
 • MA PROFESSIONAL
 • Rustløsner
 • 20A73
Varenummer: 20-A73
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Læs serviceinformationen
 • Yderligere info.: Rust dissolver
 • Vigtig faktor: MoS2
-25%
43,68 kr.
58,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Tekniske sprøjter W115
K2 Rustløsner W115
Tekniske sprøjter
 • K2
 • Rustløsner W115
 • K2
 • Rustløsner
 • W115
Varenummer: W115
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
48,72 kr.
64,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Tekniske sprøjter 001036
BOLL Rustløsner 001036
Varenummer: 001036
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 400
-25%
49,68 kr.
66,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele