Lim til karosseriplader

Filtre
TECHNICQLL Lim til karosseriplader T-055
TECHNICQLL Epoxylim T-055
Detaljer
 • Materiale: Fiberglas
 • Beholdertype: Blisterpakning
 • Længde [cm]: 62
 • Bredde [cm]: 22
 • PRODUKTSERIE: MATA SZKLANA
 • Stand: Helt ny
27,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-362
TECHNICQLL Epoxylim E-362
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 10
 • Kemisk egenskab: temperaturbestandig, kemikaliebestandig
 • konstant mod: Vand
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • Universal: Ja
 • ikke til udstyrsvariant: PP, PE , PTFE
 • PRODUKTSERIE: KLEJ 5 MINUT EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
28,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-475
TECHNICQLL Epoxylim E-475
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 6
 • Farve: farveløs
 • Kemisk egenskab: kemikaliebestandig, temperaturbestandig
 • konstant mod: Vand
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • Universal: Ja
 • PRODUKTSERIE: KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
30,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-136
TECHNICQLL Epoxylim E-136
Advarsel
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 35
 • konstant mod: Benzin, Diesel, Olie, Vand
 • Materiale: Epoxy
 • PRODUKTSERIE: KIT MOTORYZACYJNY EPOKSYDOWA
 • Stand: Helt ny
33,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-051
TECHNICQLL Epoxylim E-051
Advarsel
Fare
Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 35
 • Mængdeenhed: stk.
 • Universal: Ja
 • PRODUKTSERIE: UNIVERSAL EPOXY PUTTY
 • Stand: Helt ny
35,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-150
TECHNICQLL Epoxylim E-150
Advarsel
Fare
Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 35
 • konstant mod: Vand
 • Kemisk egenskab: Opløsningsmiddelbestandig
 • PRODUKTSERIE: KIT HYDRAULICZNY EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
37,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-562
TECHNICQLL Epoxylim E-562
Advarsel
Fare
Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 6
 • Farve: hvid
 • Kemisk egenskab: syrebestandigt, ludbestandig
 • konstant mod: Vand
 • Materiale: Epoxy
 • ikke til udstyrsvariant: PP, PE, PTFE
 • PRODUKTSERIE: PŁYNNA EMALIA
 • Stand: Helt ny
39,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Lim til karosseriplader 9928
MANNOL Epoxylim 9928
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Patron
 • Produktserie: Epoxidkitt, Stahl + Metall
 • Kemisk egenskab: Asbestfri
 • vægt [g]: 56
 • Varmebestandig til [°C]: 260
 • Monteringstid [i timer]: 1
41,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-174
TECHNICQLL Epoxylim E-174
Advarsel
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 40
 • Kemisk egenskab: metalholdig
 • Materiale: Epoxy
 • PRODUKTSERIE: METALOWY EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
43,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-143
TECHNICQLL Epoxylim E-143
Advarsel
Fare
Farlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 40
 • Materiale: Epoxy
 • Temperaturområde [°C]: -60/ +90 °C
 • PRODUKTSERIE: KLEJ METALOWY EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
43,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-444
TECHNICQLL Epoxylim E-444
Epoxylim TECHNICQLL E-444
farveløs, kemikaliebestandig, temperaturbestandig, Inhalt: 40ml
Varenummer: E-444
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 40
 • Farve: farveløs
 • Kemisk egenskab: kemikaliebestandig, temperaturbestandig
 • konstant mod: Vand
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • PRODUKTSERIE: KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY 10 MIN
 • Stand: Helt ny
45,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-402
TECHNICQLL Epoxylim E-402
Epoxylim TECHNICQLL E-402
temperaturbestandig, kemikaliebestandig, Inhalt: 24ml
Varenummer: E-402
Advarsel
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 24
 • Kemisk egenskab: temperaturbestandig, kemikaliebestandig
 • konstant mod: Vand
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 90 ° C
 • PRODUKTSERIE: KLEJ STANDARDOWY EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
48,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Lim til karosseriplader 9905
MANNOL Epoxylim 9905
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Blisterpakning, Patron
 • Produktserie: Epoxy-Metal
 • Blandingsforhold: 1:1
 • Farve: sort/grå
 • Indhold [ml]: 24
 • Monteringstid [i timer]: 2-3
 • Varmebestandig til [°C]: 150
52,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Lim til karosseriplader DV464
K2 Epoxylim DV464
Lim til karosseriplader
 • K2
 • Epoxylim DV464
 • K2
 • Epoxylim
 • DV464
 • Reservedele
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 25
 • Monteringstid (i min.): 5
 • Beholdertype: Tube, Blisterpakning
 • konstant mod: Vand
 • Tryk [psi]: 1500
 • Materiale: Epoxy
60,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Lim til karosseriplader E-358
TECHNICQLL Epoxylim E-358
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 24
 • Farve: gennemsigtig
 • Mængdeenhed: sæt
 • konstant mod: Vand
 • Kemisk egenskab: Opløsningsmiddelbestandig
 • PRODUKTSERIE: KLEJ EPOKSYDOWY
 • Stand: Helt ny
60,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.