Universal klæbemidler

Filtre
K2 Universal klæbemidler B1000
K2 Sekundlim B1000
 • K2
 • Sekundlim B1000
 • K2
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • Indhold [ml]: 3
9,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Universal klæbemidler B101
K2 Sekundlim B101
 • K2
 • Sekundlim B101
 • K2
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • Indhold [ml]: 10
34,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Universal klæbemidler 20-A45
MA PROFESSIONAL Sekundlim 20-A45
Universal klæbemidler
 • MA PROFESSIONAL
 • Sekundlim 20-A45
 • MA PROFESSIONAL
 • Sekundlim
 • 20A45
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 10
 • Beholdertype: Tube
 • Farve: farveløs
42,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Universal klæbemidler 3805
LIQUI MOLY Sekundlim 3805
Universal klæbemidler
 • LIQUI MOLY
 • Sekundlim 3805
 • LIQUI MOLY
 • Sekundlim
 • 3805
 • Reservedele
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 10
 • Beholdertype: Flaske
 • Stand: Helt ny
42,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler C-990
TECHNICQLL Sekundlim C-990
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 8
 • Temperaturområde [°C]: -55 ° C / + 80 ° C
 • ikke til udstyrsvariant: PP, PE , PTFE
 • PRODUKTSERIE: KLEJ SEKUNDOWY Z PĘDZELKIEM
 • Stand: Helt ny
43,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Universal klæbemidler 93403
PETEC Sekundlim 93403
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 3
 • Kemisk egenskab: Silikonefri
 • Beholdertype: Tube
 • Farve: farveløs
 • Temperaturområde [°C]: -30°C +80°C
48,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler X-942
TECHNICQLL Sekundlim X-942
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 8
 • Indhold [ml]: 8
 • Temperaturområde [°C]: -55 ° C / 80 ° C
 • Beholdertype: Blisterpakning
 • PRODUKTSERIE: KLEJ SEKUNDOWY Z AKTYWATOREM
 • Mængdeenhed: sæt
 • Stand: Helt ny
71,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler C-075
TECHNICQLL Sekundlim C-075
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 20
 • Temperaturområde [°C]: -55 ° C / 80 ° C
 • Beholdertype: Tube
 • Universal: Ja
 • ikke til udstyrsvariant: PTFE
 • PRODUKTSERIE: KLEJ SEKUNDOWY TECHNICZNY 4406
 • Stand: Helt ny
72,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Universal klæbemidler 93404
PETEC Sekundlim 93404
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 4
 • Kemisk egenskab: Silikonefri
 • Beholdertype: Tube
 • Farve: farveløs
 • Temperaturområde [°C]: -30°C +80°C
73,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Universal klæbemidler 93410
PETEC Sekundlim 93410
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 10
 • Kemisk egenskab: Silikonefri
 • Beholdertype: Tube
 • Farve: farveløs
 • Temperaturområde [°C]: -30°C +80°C
81,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Universal klæbemidler 93720
PETEC Sekundlim 93720
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 20
 • Kemisk egenskab: Silikonefri
 • Beholdertype: Tube
 • Farve: farveløs
 • Temperaturområde [°C]: -30°C +80°C
83,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler C-211
TECHNICQLL Sekundlim C-211
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Temperaturområde [°C]: -55 ° C / 80 ° C
 • Beholdertype: Blisterpakning
 • vægt [g]: 20
 • Farve: sort
 • Universal: Ja
 • ikke til udstyrsvariant: PTFE
 • PRODUKTSERIE: KLEJ SEKUNDOWY ELASTYCZNY 4410
 • Stand: Helt ny
90,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler R-116
TECHNICQLL Universallim R-116
Venligst bemærk
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 20
 • Temperaturområde [°C]: -20 ° C / + 60 ° C
 • konstant mod: Vand
 • Kemisk egenskab: temperaturbestandig
 • PRODUKTSERIE: KLEJ DO TKANIN
 • Stand: Helt ny
29,48 kr.
(1474,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler S-027
TECHNICQLL Universallim S-027
Detaljer
 • Indhold [ml]: 70
 • Farve: grå
 • Temperaturområde [°C]: -50 ° C / + 120 ° C
 • Kemisk egenskab: elastisk, temperaturbestandig, UV-bestandig
 • konstant mod: Vand
 • Yderligere info.: Silicone
 • Universal: Ja
 • PRODUKTSERIE: SILIKON UNIWERSALNY
 • Stand: Helt ny
30,24 kr.
(432,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TECHNICQLL Universal klæbemidler R-167
TECHNICQLL Universallim R-167
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 20
 • Temperaturområde [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • Farve: lysegul(t)
 • Kemisk egenskab: temperaturbestandig
 • konstant mod: Vand
 • Kvallitet/klasse: D4
 • PRODUKTSERIE: KLEJ KONSTRUKCYJNY
 • Stand: Helt ny
30,72 kr.
(1536,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.