Metallim

Filtre
MA PROFESSIONAL Metallim 20-A40
MA PROFESSIONAL Metallim 20-A40
Metallim
 • MA PROFESSIONAL
 • Metallim 20-A40
 • MA PROFESSIONAL
 • Metallim
 • 20A40
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 56
 • Monteringstid (i min.): 4
 • Universal: Ja
39,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Metallim B116
K2 Metallim B116
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 56,7
43,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PERMATEX Metallim 60-003
PERMATEX Metallim 60-003
Metallim
 • PERMATEX
 • Metallim 60-003
 • PERMATEX
 • Metallim
 • 60003
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Skyl munden. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 99
 • Kemisk egenskab: oliebestandig
57,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Metallim 20-A43
MA PROFESSIONAL Metallim 20-A43
Metallim
 • MA PROFESSIONAL
 • Metallim 20-A43
 • MA PROFESSIONAL
 • Metallim
 • 20A43
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 25
 • Temperaturområde til [°C]: +150
 • Materiale: Epoxy
60,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Metallim DV479
K2 Metallim DV479
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Farve: grå
 • Indhold [ml]: 25
 • Monteringstid (i min.): 5
 • Beholdertype: Tube, Blisterpakning
 • Tryk [psi]: 2500
 • Materiale: Epoxy, Titan
66,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Metallim DV477
K2 Metallim DV477
Metallim
 • K2
 • Metallim DV477
 • K2
 • Metallim
Advarsel
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 25
 • Monteringstid (i min.): 120
 • Beholdertype: Tube, Blisterpakning
 • max. omgivelsestemperatur til [°C]: 121
 • Tryk [psi]: 2600
 • Farve: sort
 • Materiale: Epoxy
77,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PERMATEX Metallim 60-021
PERMATEX Metallim 60-021
Metallim
 • PERMATEX
 • Metallim 60-021
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 25
 • Farve: grå
 • Temperaturområde [°C]: -51°C +149°C
 • Kemisk egenskab: slibebar
91,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Metallim 97450
PETEC Metallim 97450
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Flere
Detaljer
 • Farve: grå
 • vægt [g]: 50
 • Monteringstid (i min.): 4
 • Temperaturområde [°C]: -50°C +260°C
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, oliebestandig, overlakeringsbar, hærdende, slibebar
 • Beholdertype: Patron
92,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Metallim 97425
PETEC Metallim 97425
Metallim
 • PETEC
 • Metallim 97425
 • PETEC
 • Metallim
 • 97425
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Farve: grå
 • Indhold [ml]: 24
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, slibebar, hærdende, overlakeringsbar, oliebestandig
 • Beholdertype: Patron
 • Monteringstid (i min.): 4
 • Temperaturområde [°C]: -40°C +120°C
104,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Metallim 94229
PETEC Metallim 94229
Detaljer
 • Farve: sort
 • Temperaturområde [°C]: -40°C +100°C
 • Indhold [ml]: 290
149,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Metallim 006053
FACOM Metallim 006053
 • FACOM
 • Metallim 006053
 • FACOM
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 250
 • Beholdertype: Tube, Flaske
 • Stand: Helt ny
157,24 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
FACOM Metallim 006049
FACOM Metallim 006049
 • FACOM
 • Metallim 006049
 • FACOM
 • Metallim
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 500
 • Beholdertype: Tube, Flaske
 • Stand: Helt ny
204,96 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Metallim B320
K2 Metallim B320
Metallim
 • K2
 • Metallim B320
 • K2
 • Metallim
 • B320
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • vægt [g]: 20
58,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
K2 Metallim B104
K2 Metallim B104
Metallim
 • K2
 • Metallim B104
 • K2
 • Metallim
 • B104
Advarsel
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Tube
 • Indhold [ml]: 0,25
86,72 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
LOCTITE Metallim 396913
LOCTITE Metallim 396913
Advarsel
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Blisterpakning
 • Universal: Ja
 • Mængdeenhed: stk.
 • Kemisk egenskab: hærdende, overlakeringsbar
 • vægt [g]: 50
 • Version: 3463
 • Temperaturområde fra [°C]: -30
 • Temperaturområde til [°C]: +120
 • Materiale: Epoxy
137,48 kr.
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.