Plastlim

Filtre
K2 Plastlim DV478
K2 Rep.sæt, kunststofreparation DV478
Plastlim
 • K2
 • Rep.sæt, kunststofreparation DV478
 • K2
 • Rep.sæt, kunststofreparation
 • DV478
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 25
 • Monteringstid (i min.): 15
 • Beholdertype: Tube, Blisterpakning
 • Temperaturområde fra [°C]: -40
 • Temperaturområde til [°C]: +93
 • konstant mod: Vand
 • Tryk [psi]: 3500
-25%
58,11 kr.
77,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Plastlim 98325
PETEC Rep.sæt, kunststofreparation 98325
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 1
 • Temperaturområde [°C]: -40°C +140°C
 • Indhold [ml]: 24
 • Kemisk egenskab: slibebar, oliebestandig, overlakeringsbar
 • Beholdertype: Patron
-25%
113,61 kr.
151,48 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Plastlim 98350
PETEC Rep.sæt, kunststofreparation 98350
Fare
Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Farve: sort
 • Monteringstid (i min.): 1
 • Temperaturområde [°C]: -40°C +140°C
 • Kemisk egenskab: slibebar, oliebestandig, overlakeringsbar
 • Beholdertype: Patron
 • Indhold [ml]: 50
-25%
170,97 kr.
227,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
GYS Plastlim 066304
GYS Rep.sæt, kunststofreparation 066304
Rep.sæt, kunststofreparation GYS
sort
Varenummer: 066304
Detaljer
 • Farve: sort
 • Længde [mm]: 440
 • Materiale: PP (polypropylen)
 • Type: PP / EPDM
 • Stand: Helt ny
-25%
88,29 kr.
117,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Plastlim 359347
MOTIP Plastikprimer 359347
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Yderst brandfarlig væske og damp. Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brændbar væske.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 150
 • Stand: Helt ny
-25%
53,22 kr.
70,96 kr.**
(354,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Plastlim 0010122
BOLL Plastikprimer 0010122
Plastlim
 • BOLL
 • Plastikprimer 0010122
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: gennemsigtig
-25%
78,36 kr.
104,48 kr.**
(195,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Plastlim 359347
DUPLI COLOR Plastikprimer 359347
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 150
 • Yderligere info.: CST1316
 • Stand: Helt ny
-25%
83,22 kr.
110,96 kr.**
(554,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Plastlim 04063
MOTIP Plastikprimer 04063
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST1571
 • Stand: Helt ny
-25%
85,11 kr.
113,48 kr.**
(212,78 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Plastlim 856563
DUPLI COLOR Plastikprimer 856563
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5406
 • Stand: Helt ny
-25%
106,68 kr.
142,24 kr.**
(266,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Plastlim 98315
PETEC Plastikprimer 98315
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Indhold [ml]: 150
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-25%
113,61 kr.
151,48 kr.**
(757,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Plastlim 327292
DUPLI COLOR Plastikprimer 327292
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5154
 • Stand: Helt ny
-25%
121,11 kr.
161,48 kr.**
(302,78 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LOCTITE Plastlim 142624
LOCTITE Plastikprimer 142624
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Flaske
 • vægt [g]: 10
 • Mængdeenhed: stk.
 • Kemisk egenskab: ikke hærdende
 • Farve: gennemsigtig, farveløs
 • Version: 770
 • Indhold [ml]: 10
-25%
151,29 kr.
201,72 kr.**
(15129,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
TEROSON Plastlim 267078
TEROSON Plastikprimer 267078
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 150
 • Beholdertype: spraydåse
 • Temperaturområde fra [°C]: -40
 • Temperaturområde til [°C]: +80
 • Monteringstid (i min.): 10
 • vægt [g]: 250
-25%
181,29 kr.
241,72 kr.**
(1208,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PRESTO Plastlim 430114
PRESTO Rep.sæt, kunststofreparation 430114
Detaljer
 • vægt [g]: 50
 • Yderligere info.: CST4400
 • Stand: Helt ny
-15%
89,48 kr.
105,27 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
PRESTO Plastlim 189975
PRESTO Rep.sæt, kunststofreparation 189975
Fare
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Flere
Detaljer
 • Yderligere info.: Plastic Rep.Set
 • Stand: Helt ny
-25%
193,68 kr.
258,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
Ikke på lager i øjeblikket
Få besked, når den er på lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele