Rustbehandling

Filtre
DUPLI COLOR Rustbehandling 385889
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 385889
Rustbehandling
 • DUPLI COLOR
 • Rustbeskyttelsesprimer 385889
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5199
 • Stand: Helt ny
-25%
52,11 kr.
69,48 kr.**
(130,28 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Rustbehandling 218194
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 218194
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST3103
 • Stand: Helt ny
-25%
59,97 kr.
79,96 kr.**
(149,93 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustbehandling 001409
BOLL Rustbeskyttelsesprimer 001409
Rustbehandling
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer 001409
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer
 • 001409
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
-25%
69,18 kr.
92,24 kr.**
(138,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustbehandling 001408
BOLL Rustbeskyttelsesprimer 001408
Rustbehandling
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer 001408
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer
 • 001408
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
73,47 kr.
97,96 kr.**
(146,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Rustbehandling 71050
PETEC Rustbeskyttelsesprimer 71050
Rustbehandling
 • PETEC
 • Rustbeskyttelsesprimer 71050
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Yderst brandfarlig væske og damp. Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Brandfarligt fast stof. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Udslip opsamles. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brændbar væske.
Flere
Detaljer
 • Farve: grå
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Temperaturområde til [°C]: 500
-25%
75,72 kr.
100,96 kr.**
(151,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Rustbehandling 04062
MOTIP Rustbeskyttelsesprimer 04062
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST1570
 • Stand: Helt ny
-25%
81,72 kr.
108,96 kr.**
(204,30 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustbehandling 0014014
BOLL Rustbeskyttelsesprimer 0014014
Rustbehandling
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer 0014014
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
83,79 kr.
111,72 kr.**
(167,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Rustbehandling 6620441
CARAMBA Rustbeskyttelsesprimer 6620441
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
85,47 kr.
113,96 kr.**
(170,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Rustbehandling 868320
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 868320
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5410
 • Stand: Helt ny
-25%
93,18 kr.
124,24 kr.**
(232,95 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustbehandling 001410
BOLL Rustbeskyttelsesprimer 001410
Rustbehandling
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer 001410
 • BOLL
 • Rustbeskyttelsesprimer
 • 001410
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 1000
 • Beholdertype: Dåse
-25%
105,93 kr.
141,24 kr.**
(105,93 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Rustbehandling 174414
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 174414
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5076
 • Stand: Helt ny
-25%
106,68 kr.
142,24 kr.**
(266,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Rustbehandling 756818
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 756818
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5379
 • Stand: Helt ny
-25%
106,68 kr.
142,24 kr.**
(266,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
DUPLI COLOR Rustbehandling 652059
DUPLI COLOR Rustbeskyttelsesprimer 652059
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Yderligere info.: CST5279
 • Stand: Helt ny
-25%
112,68 kr.
150,24 kr.**
(281,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Rustbehandling L365
K2 Rustforvandler L365
Rustbehandling
 • K2
 • Rustforvandler L365
Venligst bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Flaske
 • Omgivelsestemperatur fra [C°]: 18
 • Produktserie: DERUSTO+
-25%
42,18 kr.
56,24 kr.**
(84,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustbehandling 00140194
BOLL Rustforvandler 00140194
Rustbehandling
 • BOLL
 • Rustforvandler 00140194
 • BOLL
 • Rustforvandler
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 60
 • Beholdertype: Flaske
-25%
53,22 kr.
70,96 kr.**
(887,00 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele