Rustomdanner

Filtre
BOLL Rustomdanner 001025
BOLL Rustløsner 001025
Rustomdanner
 • BOLL
 • Rustløsner 001025
 • BOLL
 • Rustløsner
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
35,57 kr.
54,72 kr.**
(177,85 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Rustomdanner 40 27289 00613 0
CARTECHNIC Rustløsner 40 27289 00613 0
Rustomdanner
 • CARTECHNIC
 • Rustløsner 40 27289 00613 0
 • CARTECHNIC
 • Rustløsner
 • 4027289006130
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
38,51 kr.
59,24 kr.**
(96,28 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Rustomdanner 7390
LIQUI MOLY Rustløsner 7390
Rustomdanner
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner 7390
 • LIQUI MOLY
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
46,12 kr.
70,96 kr.**
(115,30 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustomdanner 001026
BOLL Rustløsner 001026
Rustomdanner
 • BOLL
 • Rustløsner 001026
 • BOLL
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
47,76 kr.
73,48 kr.**
(119,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Rustomdanner 0010266
BOLL Rustløsner 0010266
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
50,21 kr.
77,24 kr.**
(125,53 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Rustomdanner 6610001
CARAMBA Rustløsner 6610001
Rustomdanner
 • CARAMBA
 • Rustløsner 6610001
Venligst bemærk
Yderst brandfarlig aerosol. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Læs serviceinformationen
 • Driftstemperatur til [°C]: -45
-35%
53,61 kr.
82,48 kr.**
(107,22 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Rustomdanner 2694
LIQUI MOLY Rustløsner 2694
Rustomdanner
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner 2694
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
57,51 kr.
88,48 kr.**
(191,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BIZOL Rustomdanner 80018
BIZOL Rustløsner 80018
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: Rust Shock+
 • Version: f22
 • Kemisk egenskab: syrefri, Silikonefri
 • Driftstemperatur til [°C]: -40°
 • Materiale: PTFE (Polytetrafluorethylen)
 • Klar til brug: +
 • Stand: Helt ny
-35%
59,46 kr.
91,48 kr.**
(148,65 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Rustomdanner 70150
PETEC Rustløsner 70150
Rustomdanner
 • PETEC
 • Rustløsner 70150
 • PETEC
 • Rustløsner
 • 70150
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Yderst brandfarlig væske og damp. Meget brandfarlig væske og damp. Brandfarlig væske og damp. Brandfarligt fast stof. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brændbar væske.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: gennemtrængelig
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: farveløs
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
59,62 kr.
91,72 kr.**
(119,24 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KLEEN-FLO Rustomdanner 11-807
KLEEN-FLO Rustløsner 11-807
Rustløsner KLEEN-FLO 11-807
spraydåse, Inhalt: 285ml
Varenummer: 11-807
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 285
 • Beholdertype: spraydåse
-35%
59,77 kr.
91,96 kr.**
(209,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Rustomdanner 1641
LIQUI MOLY Rustløsner 1641
Rustomdanner
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner 1641
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 300
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
62,71 kr.
96,48 kr.**
(209,03 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Rustomdanner 1611
LIQUI MOLY Rustløsner 1611
 • LIQUI MOLY
 • Rustløsner 1611
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-35%
66,12 kr.
101,72 kr.**
(110,20 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARAMBA Rustomdanner 6002081
CARAMBA Rustløsner 6002081
Rustomdanner
 • CARAMBA
 • Rustløsner 6002081
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Arbejdstemperatur op til [°C]: +300
 • Vigtig faktor: MoS2
 • Læs serviceinformationen
-35%
70,51 kr.
108,48 kr.**
(141,02 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Rustomdanner 70160
PETEC Rustløsner 70160
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: Silikonefri, gennemtrængelig
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: gennemsigtig
 • Mængdeenhed: Mililiter
 • Læs venligst tekniske data
 • Se monteringsvejledningen
 • Stand: Helt ny
-35%
71,01 kr.
109,24 kr.**
(142,02 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CRC Rustomdanner 52616-AB
CRC Rustløsner 52616-AB
Rustomdanner
 • CRC
 • Rustløsner 52616-AB
 • CRC
 • Rustløsner
 • 52616AB
 • Reservedele
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 500
 • Version: ROST FLASH
 • Temperaturområde [°C]: -40
-35%
77,51 kr.
119,24 kr.**
(155,02 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utrolig fordelagtigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 2.500.000 reservedele.