Undervognsbehandling

Filtre
MA PROFESSIONAL Undervognsbehandling 20-A09
MA PROFESSIONAL Undervognsbeskyttelse 20-A09
Undervognsbehandling
 • MA PROFESSIONAL
 • Undervognsbeskyttelse 20-A09
 • MA PROFESSIONAL
 • Undervognsbeskyttelse
 • 20A09
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
 • Kemisk egenskab: elastisk
-25%
50,22 kr.
66,96 kr.**
(83,70 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Undervognsbehandling 40 27289 01325 1
CARTECHNIC Undervognsbeskyttelse 40 27289 01325 1
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: sort
-25%
53,22 kr.
70,96 kr.**
(106,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Undervognsbehandling 000007
MOTIP Undervognsbeskyttelse 000007
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST1501
 • Stand: Helt ny
-25%
53,43 kr.
71,24 kr.**
(106,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MA PROFESSIONAL Undervognsbehandling 20-A30
MA PROFESSIONAL Undervognsbeskyttelse 20-A30
Undervognsbehandling
 • MA PROFESSIONAL
 • Undervognsbeskyttelse 20-A30
 • MA PROFESSIONAL
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 600
 • Beholdertype: spraydåse
 • Produktserie: MA Profesional Insid
-25%
54,36 kr.
72,48 kr.**
(90,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Undervognsbehandling 40 27289 01329 9
CARTECHNIC Undervognsbeskyttelse 40 27289 01329 9
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: brun
-25%
55,47 kr.
73,96 kr.**
(110,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Undervognsbehandling L326
K2 Undervognsbeskyttelse L326
Undervognsbehandling
 • K2
 • Undervognsbeskyttelse L326
 • K2
 • Undervognsbeskyttelse
 • L326
Fare
Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Beholdertype: Flaske
-25%
57,36 kr.
76,48 kr.**
(57,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Undervognsbehandling L320
K2 Undervognsbeskyttelse L320
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: spraydåse
 • Indhold [ml]: 500
-25%
58,11 kr.
77,48 kr.**
(116,22 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PERMATEX Undervognsbehandling 60-016
PERMATEX Undervognsbeskyttelse 60-016
Undervognsbehandling
 • PERMATEX
 • Undervognsbeskyttelse 60-016
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • vægt [g]: 454
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
60,18 kr.
80,24 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Undervognsbehandling 40 27289 00427 3
CARTECHNIC Undervognsbeskyttelse 40 27289 00427 3
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: sort
-25%
61,47 kr.
81,96 kr.**
(122,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
HOLTS Undervognsbehandling RF00786C
HOLTS Undervognsbeskyttelse RF00786C
Undervognsbehandling
 • HOLTS
 • Undervognsbeskyttelse RF00786C
Advarsel
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Kemisk egenskab: Ikke overmalingsbar
-25%
65,79 kr.
87,72 kr.**
(131,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Undervognsbehandling 73150
PETEC Undervognsbeskyttelse 73150
Undervognsbehandling
 • PETEC
 • Undervognsbeskyttelse 73150
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: sort
 • Kemisk egenskab: Ikke overmalingsbar, elastisk
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
68,97 kr.
91,96 kr.**
(137,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Undervognsbehandling 000005
MOTIP Undervognsbeskyttelse 000005
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST1499
 • Stand: Helt ny
-25%
68,97 kr.
91,96 kr.**
(137,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Undervognsbehandling 000006
MOTIP Undervognsbeskyttelse 000006
Undervognsbehandling
 • MOTIP
 • Undervognsbeskyttelse 000006
 • MOTIP
 • Undervognsbeskyttelse
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST1500
 • Stand: Helt ny
-25%
70,68 kr.
94,24 kr.**
(141,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Undervognsbehandling 6111
LIQUI MOLY Undervognsbeskyttelse 6111
Undervognsbehandling
 • LIQUI MOLY
 • Undervognsbeskyttelse 6111
 • LIQUI MOLY
 • Undervognsbeskyttelse
 • 6111
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: Dåse
 • Stand: Helt ny
-25%
75,18 kr.
100,24 kr.**
(150,36 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Undervognsbehandling 40 27289 01323 7
CARTECHNIC Undervognsbeskyttelse 40 27289 01323 7
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Vægt [kg]: 1,3
 • Farve: sort
-25%
77,22 kr.
102,96 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele